SSP Audit บริษัทตรวจสอบบัญชี

SSP Audit บริษัทตรวจสอบบัญชี

17 ธ.ค. 2563   ผู้เข้าชม 166

บริษัท เอส เอส พี ออดิท บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี ปรึกษาการเงินและลงทุน วางแผนภาษีอากร จัดทำบัญชี ประเมินความเสี่ยง จดทะเบียนนิติบุคคล รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อีกมากมาย

โดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีมากว่า 20 ปี มาบริการให้แก่คุณ และบริษัทของเราได้ร่วมมือกับสำนักงานสอบบัญชี สำนักงานบัญชี และสำนักกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าทุกบริการของบริษัท เอส เอส พี ออดิท มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่คุณต้องการ

 

 

ประสบการณ์การทำงานของบริษัท เอส เอส พี ออดิท ดังนี้

 • งานตรวจสอบบัญชี (Financial audit)

  ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และระดับ SME ในหลากหลายประเภทธุรกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก และสแตลนเลส, เครื่องครัวสแตนเลส, ธุรกิจโฆษณา,  โรงแรม, โรงพยาบาล, โรงเรียน, อสังหาริมทรัพย์, นำเข้าส่งออก, หนังสือพิมพ์, เหมืองแร่, รับเหมาก่อสร้าง, ขนส่ง, ลิสซิ่ง, GPS, มูลนิธิ, โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ สสส. , NGO ฯลฯ

 • งานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (Cooperative audit)

  ประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ, สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5 ธันวา, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสะเมิงเหนือ, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยั้งเมิน, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกำแพง

 • งานตรวจสอบภายใน (Internal audit)

  ธุรกิจ Logistic, ธุรกิจเหมืองแร่, โรงโม่หิน, แพล้นปูน, แพล้นยาง, รับเหมาก่อสร้าง ทำถนน, โรงแรม, โรงพยาบาล, โรงเรียน ฯลฯ

 • งานวางระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน (Accounting system design and internal control)

  ธุรกิจ Logistic, GPS, โรงโม่หิน, แพล้นปูนแพล้นยาง, IT security , ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ฯลฯ

 • งานที่ปรึกษานำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO consulting)

  ธุรกิจ GPS, IT Security, IT consulting, รับเหมาก่อสร้างทำถนน, แพล้นปูน, แพล้นยาง, เหมืองแร่ ฯลฯ

 • งานที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร (Accounting and tax service)

  บริษัท SME ท้องถิ่น ในจังหวัดภาคเหนือหลากหลายธุรกิจ

 • งานที่ปรึกษาโครงการ (Project controller)

  โครงการอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่

 • งานที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล (Personal financial advisor)

  เจ้าของกิจการในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ

 

 

นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี ได้แก่

 • เข้าร่วมทีมตรวจสอบกับ Moore Stephens LLP (London)

  ในการตรวจสอบเงินสนับสนุนจาก the European Commission เพื่อ Micro Projects Development through Local Communities Project, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลวงพระบาง) ปี 2550

 • เข้าร่วมทีมตรวจสอบกับ Moore Stephens LLP (London)

  ในการตรวจสอบเงินสนับสนุนจาก the European Commission เพื่อ Thai Burma Border Consortium Project, สำหรับ Rice and Building materials for Burmese Refugees in Thailand ปี 2550

 • เข้าร่วมทีมตรวจสอบกับ Moore Stephens LLP (London)

  ในการตรวจสอบเงินสนับสนุนจาก the EU-Submission เพื่อ CARE Thailand ปี 2550

 

 

หากคุณต้องการตรวจสอบบัญชีกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ บริษัท เอส เอส พี ออดิท เราพร้อมให้บริการคุณ โดยทีมงานมืออาชีพด้านการตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (CPA) มากด้วยความรู้และความสามารถในด้านการตรวจสอบบัญชีและปรึกษาทางการเงิน พร้อมประสบการณ์การทำงานทั้งในบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และระดับ SMEs มานับไม่ถ้วน เราจึงพร้อมให้คำแนะนำ เพื่อที่จะให้ระบบบัญชีของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

SSP Audit เราพร้อมให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีให้กับธุรกิจทุกประเภท 


บทความที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี ที่คนทำธุรกิจควรรู้
24 ก.พ. 2564

ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี ที่คนทำธุรกิจควรรู้

สาระน่ารู้