บริการตรวจสอบภายใน (IA)

บริการตรวจสอบภายใน (IA)

บริการตรวจสอบภายใน (IA)

SSP Audit รับตรวจสอบภายใน (IA) สำหรับบริษัททั่วไป และบริษัทที่ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการบัญชี กว่า 20 ปี


  • บริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • บริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หลังบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของงตลาดหลักทรัพย์
  • บริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน แบบเน้นการเพิ่มมูลค่า
  • บริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อหลักการครบคุมภายในที่ดีของบริษัท

 


บริการที่เกี่ยวข้อง